Nāc mācies valodas bez maksas vai ar 70% atlaidi!

VMC Valoda īsteno ESF (Eiropas sociālais fonds) projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” (identifikācijas NVA Nr. 2010/59_ESF) sekojošās neformālās izglītības programmas:

1) saziņa valsts valodā;
2) saziņa svešvalodas (angļu valodas kursi, vācu valodas kursi, itāliešu valodas kursi, spāņu valodas kursi, krievu valodas kursi);
3) sociālās un pilsoniskās prasmes;
4) kultūras izpratne un izpausme.

NVA sedz mācību maksu par izglītības programmas apguvi – līdz 70%

Par atlikušo summu personas pašas veic līdzmaksājumu 30% apmērā no NVA izsniegtā mūžizglītības kupona vērtības.

Pieteikties var nodarbināta vai pašnodarbināta persona (izņemot valsts civildienesta ierēdņa statusā esošu), kura atbilst šādiem nosacījumiem:

a.. atrodas darba tiesiskajās attiecībās (iesniedz personas apliecinājumu vai ir pašnodarbināta persona (uzrāda statusu apliecinošu dokumentu);
b.. pēdējā formālā vai neformālā izglītība ir iegūta vismaz pirms gada vai agrāk.

Nodarbības piedāvājam apmeklēt dažādos laikos, atkarībā no Jūsu zināšanu līmeņa.

Mācību plāns

Uzdodiet jautājumu, mēs Jums atzvanīsim!

Mātes uzņēmums :